Contact

We will answer quickly

Say hello!

Billing information

Sebastián Scott – Wonder Blue
9.mája 2138/5
97703 Brezno
Slovakia

IČO:  53360931
DIČ:  1126818121
Okresný úrad Brezno, Číslo živnostenského registra: 630-18800

Slovenská sporiteľna, a.s.: GIBASKBX 
IBAN: SK51 0900 0000 0051 7450 1721
Let's talk _
©2022. All rights reserved.